Παλαιές ακτές στις Κυκλάδες: Ένα ταξίδι στο χρόνο

Τουλάχιστον επτά βυθισμένες παλαιοακτές σε βάθη από 30 εκ. έως 3 μέτρα κάτω από τη σημερινή στάθμη της θάλασσας αποκάλυψε η υποθαλάσσια γεωμορφολογική μελέτη, που πραγματοποιήθηκε κατά μήκος των ακτών του νησιού από την Αν. Καθηγήτρια Νίκη Ευελπίδου, του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, του Εθνικού Καποδστριακού Πανεπιστημίου. 

Περισσότερα...